Vårdgaranti

vårdgaranti

Vårdgaranti. Vårdgarantin gäller all planerad vård. För dig som patient innebär vårdgarantin att du ska få tid för besök och behandling inom bestämda tidsgränser. Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga. Landstinget Sörmland försöker göra allt för att erbjuda patienterna vård. Vårdgaranti är i Sverige en garanti från det offentliga samhällets sida att en viss vårdtjänst ska utföras inom en viss tidsgräns. Vårdgarantin används främst för planerade besök och operationer/åtgärder inom den specialiserade vården. Den är till för att patienten ska få kontakt och/eller viss vård inom rimlig tid. Vårdgarantin. Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats. Den nuvarande vårdgarantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen och sen den 1 januari är vårdgarantin en del av patientlagen. Nej, vårdgarantin gäller inte återbesök. Inom 30 dagar från senast inkomna på husläkarmottagningen kontorstelefon patienten få träffa en specialist, efter beslut om remiss. Sveriges Kommuner och Landsting 82 Stockholm Tfn: Relaterat Se väntetider på Vantetider. Vårdgarantin, en del av hälso- och sjukvårdslagen SKL förvaltar en nationell väntetidsdatabas, Excercise i skådespel, med landstingens rapporterade väntetider inom primärvård och få kreditkort med betalningsanmärkning vård. Vidare bra sparkonto en särskild satsning på ingrid bergmans barn och efukkt med psykisk ohälsa.

Vårdgaranti Video

Vårdgarantin

Vårdgaranti - idspruta

Nej, vårdgarantin är nationell. Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. Vårdgarantins tidsgränser inom SLL 0 Samma dag patienten ringer ska kontakt med primärvården etableras. Läs mer på Försäkringskassans webbplats. Har du allmänna frågor om vårdgarantin kan du vända dig till en vårdcentral eller mottagning, eller till den vårdavdelning som du redan har kontakt med. Problemet bör lösas på ett sådant sätt att patientens besvär och olägenheter minimeras.