Vad betyder pdf

vad betyder pdf

PDF står för Portabelt Dokument Format - kan läsas på alla datorer. Välj den informationsnivå du önskar: * Om du inte är van att använda PDF-filer - Vad är PDF? - Ladda ner * Om du vill få tips och råd för manövreringen - du kan ofta göra samma sak på flera sätt - det finns 3 olika typer av piltangenter - hur du använder den. PDF är en förkakronym för "Portable Document Format". Det är ett filformat för dokument som utvecklades av Adobe Systems som gör att man kan visa dokumenten i samma form som de har som utskrivna. jssc.info - Svar på allt (8 år sedan). Bästa svar 6. ? Det framgår inte av specifikationerna till PDF/A, men en vanlig förekommande tolkning är ”Archive”.

Vad betyder pdf - Indiska

De också inte kräver " buntning ", vilket innebär att avsändaren inte behöver lämna in typsnitt och bilder som Acrobat bäddar in dem i PDF. Strukturen ska anges för att identifiera, exempelvis, vad i dokumentet som utgör rubrik, stycke, fotnot, tabell, bild, ord, förkortning, alternativa beskrivningar, eller i vilket språk en text är skriven. PDF är ett öppet format, vilket innebär att den som vill kan skapa ett program för PDF-framställning. Blå färg är länkar som öppnar andra filer - mycket ofta finns det underavdelningar i bokmärkena: Hur långt kan jag åka på mitt skånetrafiken kort?

Vad betyder pdf Video

The Rules for Rulers vad betyder pdf