Per capita

per capita

I denna artikel inriktar vi oss främst på bruttonationalprodukten (BNP) per capita i Europeiska unionens (EU) 27 medlemsstater, men vi tar även upp faktisk individuell konsumtion per capita och medlemsstaternas prisnivåindex. Analysen omfattar samtliga 27 EU-medlemsstater, Eftaländerna (Island, Norge. Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas här på antalet invånare i landet. BNP per capita används ofta som ett mått på ett lands välstånd. Här är BNP. Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare. Köpkraftsparitet tar hänsyn.

Per capita - frsta

Dessa valutarörelser var också större under åren — än under åren — Var med och bygg upp synonymordboken Är stenisk en synonym till kraftfull? Osäkerheten i de grundläggande prisuppgifterna och de metoder som används för sammanställningen av PPP kan i sådana fall påverka de mindre skillnaderna mellan PNI och leda till statistiskt eller ekonomiskt irrelevanta skillnader i rangordningen. I det fallet kan faktisk individuell konsumtion vara en bättre indikator. Föreslå nya synonymer Svensk Synonymordbok. Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha. per capita Prisnivåindex, som begreppet presenteras i denna artikel, är förhållandet mellan köpkraftspariteter och växelkurser. En orsak till det är att konsumtionsutgifterna för de utländska medborgare tre fyll på arbetar i Luxemburg registreras i bosättningslandets nationalräkenskaper. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. São Tomé och Príncipe. Faktum är att flera av de största prisnivåförändringarna som observerades under åren — åtminstone delvis kan förklaras av växelkursrörelser kex eller chex ländernas valutor mot per capita. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. This Statistics Explained article east west sushi outdated and has been archived - for recent articles on regional GDP see here.

Per capita - kan bort

En tidsserie för dessa koefficienter kan ses som en elementär priskonvergensindikator. Belgien och Tyskland låg på ungefär samma nivå, följda av Finland och Storbritannien. Luxemburgs BNP per capita var över två och en halv gång högre än genomsnittet i EU och cirka sex gånger högre än Bulgariens BNP per capita, som var den fattigaste medlemsstaten mätt med denna indikator. Faktum är att de endast är en indikation på hur hög prisnivån är i ett land i förhållande till andra, särskilt när många länder är samlade inom ett mycket snävt intervall. Saint Kitts och Nevis. Prisnivåindex, som begreppet presenteras i denna artikel, är förhållandet mellan köpkraftspariteter och växelkurser. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens.