Strategisk kommunikation

   nyheter skåne 1 Comments

strategisk kommunikation

Inriktningens övergripande syfte är att utveckla en förståelse för strategisk kommunikation, det vill säga för den typen av kommunikation som siktar på att nå en organisations mål, och för de villkor som kan kopplas till denna kommunikation. I den här inriktningen får du därför en bred utbildning inom. Strategisk kommunikation är ett begrepp som beskriver kommunikationens roll i en organisations eller företags arbete med att uppnå sina övergripande och strategiska mål. Strategisk kommunikation rör bland annat extern och intern målgruppsanalys, övergripande budskap, tidplaner, val av kommunikationskanal och. I en värld som präglas av ständig förändring, oförutsägbarhet och kaos blir förmågan att kunna kommunicera allt viktigare. I den här boken tas ett samlat grepp om det snabbväxande kunskapsområdet strategisk kommunikation, dvs. organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation - man

I den här boken tas ett samlat grepp om det snabbväxande kunskapsområdet strategisk kommunikation, dvs. Läs mer om sen anmälan här. Efter utbildningen kan du utveckla och ansvara för organisationers strategiska kommunikation i digitala medier. Läs mer om vad studenter på programmet tycker! Delkurs 1 - Marknadsföring och varumärken 7.