Poliser

   nyheter skåne 1 Comments

poliser

Din arbetsuppgift som polis kan vara att patrullera vissa geografiska områden i bil, på cykel eller till fots och ingripa när någon behöver din hjälp eller om du ser något misstänkt. Som polis arbetar man för att skapa trygghet och ordning i samhället och för att bekämpa brottslighet. Ibland får du akuta utryckningsuppdrag. Här finns information om polisens arbetsmetoder och organisation och om arbetet med att bekämpa brott. Polisyrket. Polisyrket är omväxlande och ställer höga krav på varje polis. Det är ett viktigt arbete som ger möjlighet att göra skillnad. Men att vara polis är inte alltid som många föreställer sig. Stämmer din bild av yrket? Arbetet som polis skiljer sig åt beroende på vilken typ av tjänst man har och var i Sverige man arbetar. poliser

I apologise, but, in my opinion, you are not right. I am assured. Write to me in PM, we will discuss.